Zo berekent u de rentabiliteit van uw bedrijf.

rentabiliteit berekenen

We gaan uitleggen hoe u de rentabiliteit van uw bedrijf berekent.

Het is niet moeilijk maar het is wel belangrijk dat u de juiste gegevens en een rekenmachine bij de hand hebt. U kunt de juiste gegevens vinden op de balans van uw bedrijf, in de jaarrekening van de onderneming of u kunt ze opvragen bij de Kamer van Koophandel. Het is waardevol om te weten dat hoe specifieker u de gegevens verzamelen kunt, hoe nauwkeuriger u uw rentabiliteit berekenen kunt. Dat geeft u dan weer een heel nauwkeurig rentabiliteitskengetal en daarmee kunt u nog beter winstgevende beslissingen nemen over uw kredietverlening.

rentabiliteit berekenen

1. De rentabiliteit over het totaal vermogen berekenen.

Als eerste gaan we werken met het totale vermogen. De formule om tot het juiste kengetal te komen is als volgt:

Bedrijfsresultaat/gemiddeld totaal vermogen * 100%

Het bedrijfsresultaat is te berekenen door de bedrijfskosten af te halen van de netto omzet. Onder bedrijfskosten vallen alle noodzakelijke kosten die je maakt voor je bedrijf zoals werkruimte, auto, telefoon, enzovoort.

Het gemiddeld totaal vermogen is te berekenen door het totaal van het vermogen aan het begin van het jaar én het totaal van het vermogen aan het einde van het jaar bij elkaar op te tellen en te delen door twee.

2. De rentabiliteit over het eigen vermogen berekenen.

Als tweede gaan we werken met het eigen vermogen. Die formule is als volgt:

Nettowinst/gemiddeld eigen vermogen * 100%

De nettowinst is te berekenen door alle indirecte kosten en de belastingen af te trekken van de brutowinst. Voorbeelden van indirecte kosten zijn telefoonkosten, verwarmingskosten, secretariaat kosten, enzovoort.

Het gemiddeld totaal vermogen is bij punt één al uitgelegd.

3. De rentabiliteit over het vreemd vermogen berekenen.

Als derde gaan we werken met het vreemd vermogen. Deze laatste formule luid:

Te betalen rente/gemiddeld eigen vermogen * 100%

De te betalen rente is te vinden bij de gegevens over het vreemd vermogen.

Het gemiddeld totaal vermogen staat uitgelegd bij punt één.

Na het lezen van dit artikel zou u de rentabiliteit kunnen berekenen van uw onderneming en beslissingen kunnen maken op basis van de verkregen kengetallen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *